Napjainkban egyre több olyan gyermek van, akinek nehézsége van az olvasás- és íráselsajátításban, de nem tapasztalható érzékszervi sérülés, észlelési, érzékelési probléma, idegrendszeri károsodás. Egyre kevesebb gyermek és felnőtt szeret olvasni, olvasástechnikai, szövegértési problémákkal találkozunk nap mint nap. Az olvasásban-írásban jelentős nehézségük van azoknak, akik gyengén teljesítenek a beszédtények megfigyelésében és manipulálásában. (Lőrik, 2006)

A metanyelvi tudatosság

A metanyelvi tudatosság az a képesség, amely segítségével a gyermekek és felnőttek a nyelvi tényeket önmagukba véve, tárgyként tudják vizsgálni, és rajtuk különböző műveleteket hajtanak végre. (Lőrik, 2006) Nyelvfejlődés egy magasabb szintjén alakul ki a metanyelvi tudatosság, amely segíti a hnagzó és írott szóbeli információk feldolgozását, és az olvasás és írás elsajátítását. (Adamik Jászó, 2001)

Lőrik cikkében olvashatjuk, hogy a Tunmer és Bowey a metalingvisztikai képességeket a metakognitív képességek között helyezi el, a viszonyukat az ábrán található módon látja:

A metakogníció összetevői (Lőrik, 2006, 2.o.)
Forrás: http://www.beszed.hu/repository/4711.pdf

A fonológiai tudatosság

A fonológiai tudatosság a metanyelvi tudatosság része, a beszédhangokkal, szótagokkal kapcsolatos akaratlagos tevékenységekben nyilvánul meg (szótagok / hangok kiemelése, elkülönítése, sorrend megváltoztatása, hangokból szavak létrehozása, stb.). A fonológiai tudatosság a nyelv- és beszédfeldolgozás része, nem egy elszigetelt képesség, hanem sokszorosan összekapcsolódik az írott és beszélt nyelv elsajátításával. (Lőrik, 2006)

A fonológiai tudatosság a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés, a szavak eltérő méretű egységeire történő bontás képessége (Jordanisz, 2010)

Tunmer és Hoover négy fő területre osztotta a metanyelvi tudatosság fejlődését, amelyet jól bemutatnak a Hang-lépcső kiadványban. (MagyarnéSzabónéSzatmáriné, 2019)

Fonológiai tudatosságFonémák és szótagok felismerése. Annak tudása, hogy a szavak ilyen elemekre bonthatók.
Szóra vonatkozó tudatosságA szavak azonosítása, nyelvi egységként való értelmezésük, tuljadonságaik felismerése. Szinonimák, antonimák használata.
Szintaktikára vonatkozó tudatosságSegítségével képesek vagyunk felismerni és javítani a mondatalkotás hibáit. Elképzeléseket kapunk arról, hogy mondanónkat milyen mondatformákba tudjuk foglalni.
Pragmatikára vonatkozó tudatosságSegítségével az érthetőségre törekszünk (előzetes ismeretek közlése). Hosszabb szöveg esetn segíti, hogy a gyermek tudjon figyelni annak struktúrájára.

 Könyvajánló a fonológiai tudatosság fejlesztéséhez

 • Ambrus Noémi-Németh Brigitta (2013): Csodatölcsér. Csicsergő Kiadó, Budapest.
 • Bartók Éva (2010): Játék, öröm, csillogó szemek – Képességfejlesztő feladatgyűjtemény diszlexiaveszélyeztetett és diszlexiás gyermekek számára. Magánkiadás, Marosvásárhely.
 • Domján Zsófia (2019): Fülelős kalandok. Novum Könyvklub Kft.
 • Gósy Mária (1994): A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Nikol GMK., Budapest.
 • Gósy Mária-Imre Angéla (2007): Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Nikol, Budapest.
 • Illés Györgyi Terézia-Rohár Alexandra: Feleselő. Krasznár és Társa Bt., Budapest.
 • Magyarné Várbíró Zita-Szabóné Vékony Andrea-Szatmáriné Mályi Nóra (2019): Hang-lépcső. Logotech Kft. Székesfehérvár.

Bibliográfia

 • Adamikné Jászó Anna (2001): Hogyan tovább a harmadik évezredben? Az olvasástanítás történetének felhasználása az olvasáskutatásban és -tanításban. Forrás: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00009/cikk3.html
 • Jordanisz Ágnes (2010): A fonológiai tudatosság fejlődése 4-6 éves korban. IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz
  Konferencia, Budapest.
 • Lőrik József (2006): A gyermeki fonológiai tudatosság megismeréséről. Forrás: http://www.beszed.hu/repository/4711.pdf
 • Magyarné Várbíró Zita-Szabóné Vékony Andrea-Szatmáriné Mályi Nóra (2019): Hang-lépcső. Logotech Kft. Székesfehérvár.

Kép forrása: https://unsplash.com/photos/BJxh6ESivcQ 

Pin It on Pinterest